Move-Support - info@move-support.nl - www.move-support.nl - T 06-21107756 - Kvk 64041689 - BTW nummer NL168996327B01

Overige diensten

Harloop analyse

Naast het optimaliseren van je conditie, is looptechniek een belangrijke factor voor een goede prestatie. Hoe efficienter de loopbeweging, hoe harder je loopt en hoe minder groot de kans op blessures. Het grote probleem met looptechniek is dat je zelf niet ziet hoe je loopt. Laat staan dat je zelf voelt of er iets verbetert dient te worden aan jouw looptechniek. Door middel van de hardloopanalyse wordt jouw looptechniek in beeld gebracht (video opname) en geanalyseerd. Aan de hand hiervan krijg je een aantal concrete oefeningen mee ter verbetering van jouw looptechniek. Kosten Hardloop analyse € 89,50

Diensten voor het bedrijfsleven

Ook     binnen     het     bedrijfsleven     worden     de     diensten     van     Move-Support inmiddels   veelvuldig   ingezet.   Onderstaand   een   overzicht   met   een   beknopte beschrijving   van   enkele   mogelijkheden.   Voor   eenadvies   op   maat,   maken   wij graag een persoonlijke en vrijblijvende afspraak. Algemene gezondheidsscreening organisatie Om   te   achterhalen   hoe   de   algehele   gezondheidsbeleving   van   een   organisatie of   afdeling   is,   kan   Move-Support   een   digitale   screening   uitzetten.   Door   middel van    speciale    software    wordt    van    de    organisatie    of    een    afdeling    in    kaart gebracht   hoe   de   gezondheidsbeleving   wordt   ervaren.   Er   wordt   stilgestaan   bij: BRAVO     factoren     (bewegen,     roken,     alcohol,     voeding     en     ontspanning), werkdruk,   stress   en   fysieke   klachten,   Er   wordt   voor   de   organisatie   een   algeme rapportage   opgesteld.   Deze   kan   ingezet   worden   voor   het   richting   geven   aan gezondheidsbeleid.   De   medewerkers   ontvangen   een   persoonlijke   rapportage. Voor   meer   informatie   over   de   gezondheidsscreening   maken   wij   graag   een persoonlijke afspraak. Healthcheck / belastbaarheidsonderzoek Mensen   in   beweging   krijgen   is   wat   wij   willen   bereiken.   Mensen   die   voldoende bewegen   hebben   minder   fysieke   klachten,   zijn   minder   vaak   ziek   en   kunnen hun   werk   beter   doen.   Hiervoor   is   eerst   inzicht   nodig   in   de   noodzaak   te   gaan bewegen.     In     een     gezondheidsscreening/healthcheck     wordt     voor     een werknemer    inzichtelijk    hoe    hij/zij    er    fysiek    voorstaat.    Daarnaast    krijgt    de werknemer   een   rapportage   waarin   staat   welke   onderdelen   verbeterd   dienen te    worden.    Tijdens    de    healthcheck    wordt    ook    de    inspanningstest    met ademgasanalyse   ingezet.   Daarnaast   meten   we   andere   parameters   als:   BMI, Vetpercentage,   bloeddruk,   Stresslevel   etc.   Kortom   een   complete   screening om te zien hoe gezond de werknemer is. Individueel begeleidingstraject Indien   een   organisatie   te   kampen   heeft   met   een   medewerker   met   fysieke klachten    die    door    middel    van    bewegen    en    een    gezonde    leefstijl    weer belastbaar   dient   te   worden,   kan   Move-Support   worden   ingezet.   Wij   hebben ruime   ervaring   met   het   opstellen   van   een   individueel   beweegprogramma   en het   begeleiden   van   mensen   met   fysieke   klachten   en   een   ongezonde   leefstijl. Aan   de   hand   van   de   problematiek   wordt   eerst   een   voorstel   gemaakt   voor   een behandelplan.   Meer   weten   over   de   mogelijkheden?   Neem   vrijblijvend   contact   op met Move-Support.
© D.A. van Schaik Move-Support

Harloop analyse

Naast het optimaliseren van je conditie, is looptechniek een belangrijke factor voor een goede prestatie. Hoe efficienter de loopbeweging, hoe harder je loopt en hoe minder groot de kans op blessures. Het grote probleem met looptechniek is dat je zelf niet ziet hoe je loopt. Laat staan dat je zelf voelt of er iets verbetert dient te worden aan jouw looptechniek. Door middel van de hardloopanalyse wordt jouw looptechniek in beeld gebracht (video opname) en geanalyseerd. Aan de hand hiervan krijg je een aantal concrete oefeningen mee ter verbetering van jouw looptechniek. Kosten Hardloop analyse € 89,50

Diensten voor het bedrijfsleven 

Ook    binnen    het    bedrijfsleven    worden    de    diensten    van Move-Support   inmiddels   veelvuldig   ingezet.   Onderstaand een   overzicht   met   een   beknopte   beschrijving   van   enkele mogelijkheden.   Voor   eenadvies   op   maat,   maken   wij   graag een persoonlijke en vrijblijvende afspraak. Algemene gezondheidsscreening organisatie Om   te   achterhalen   hoe   de   algehele   gezondheidsbeleving van   een   organisatie   of   afdeling   is,   kan   Move-Support   een digitale    screening    uitzetten.    Door    middel    van    speciale software   wordt   van   de   organisatie   of   een   afdeling   in   kaart gebracht   hoe   de   gezondheidsbeleving   wordt   ervaren.   Er wordt    stilgestaan    bij:    BRAVO    factoren    (bewegen,    roken, alcohol,    voeding    en    ontspanning),    werkdruk,    stress    en fysieke   klachten,   Er   wordt   voor   de   organisatie   een   algeme rapportage   opgesteld.   Deze   kan   ingezet   worden   voor   het richting    geven    aan    gezondheidsbeleid.    De    medewerkers ontvangen     een     persoonlijke     rapportage.     Voor     meer informatie   over   de   gezondheidsscreening   maken   wij   graag een persoonlijke afspraak. Healthcheck / belastbaarheidsonderzoek Mensen    in    beweging    krijgen    is    wat    wij    willen    bereiken. Mensen   die   voldoende   bewegen   hebben   minder   fysieke klachten,   zijn   minder   vaak   ziek   en   kunnen   hun   werk   beter doen.   Hiervoor   is   eerst   inzicht   nodig   in   de   noodzaak   te gaan   bewegen.   In   een   gezondheidsscreening/healthcheck wordt   voor   een   werknemer   inzichtelijk   hoe   hij/zij   er   fysiek voorstaat.   Daarnaast   krijgt   de   werknemer   een   rapportage waarin     staat     welke     onderdelen     verbeterd     dienen     te worden.       Tijdens       de       healthcheck       wordt       ook       de inspanningstest    met    ademgasanalyse    ingezet.    Daarnaast meten    we    andere    parameters    als:    BMI,    Vetpercentage, bloeddruk,   Stresslevel   etc.   Kortom   een   complete   screening om te zien hoe gezond de werknemer is. Individueel begeleidingstraject Indien     een     organisatie     te     kampen     heeft     met     een medewerker    met    fysieke    klachten    die    door    middel    van bewegen   en   een   gezonde   leefstijl   weer   belastbaar   dient   te worden,    kan    Move-Support    worden    ingezet.    Wij    hebben ruime    ervaring    met    het    opstellen    van    een    individueel beweegprogramma    en    het    begeleiden    van    mensen    met fysieke   klachten   en   een   ongezonde   leefstijl.   Aan   de   hand van    de    problematiek    wordt    eerst    een    voorstel    gemaakt voor       een       behandelplan.       Meer       weten       over       de mogelijkheden?   Neem   vrijblijvend   contact    op   met   Move- Support.
MOVE-SUPPORT Inspanningstesten & trainingsadvies
MOVE-SUPPORT  Inspanningstesten & Trainingsadvies

Overige diensten