Move-Support - info@move-support.nl - www.move-support.nl - T 06-21107756 - Kvk 64041689 - BTW nummer NL168996327B01

Overige diensten

Harloop analyse

Naast het optimaliseren van je conditie, is looptechniek een belangrijke factor voor een goede prestatie. Hoe efficienter de loopbeweging, hoe harder je loopt en hoe minder groot de kans op blessures. Het grote probleem met looptechniek is dat je zelf niet ziet hoe je loopt. Laat staan dat je zelf voelt of er iets verbetert dient te worden aan jouw looptechniek. Door middel van de hardloopanalyse wordt jouw looptechniek in beeld gebracht (video opname) en geanalyseerd. Aan de hand hiervan krijg je een aantal concrete oefeningen mee ter verbetering van jouw looptechniek. Kosten Hardloop analyse € 89,50

Diensten voor het bedrijfsleven

Ook     binnen     het     bedrijfsleven     worden     de     diensten     van     Move-Support inmiddels   veelvuldig   ingezet.   Onderstaand   een   overzicht   met   een   beknopte beschrijving   van   enkele   mogelijkheden.   Voor   eenadvies   op   maat,   maken   wij graag een persoonlijke en vrijblijvende afspraak. Algemene gezondheidsscreening organisatie Om   te   achterhalen   hoe   de   algehele   gezondheidsbeleving   van   een   organisatie of   afdeling   is,   kan   Move-Support   een   digitale   screening   uitzetten.   Door   middel van    speciale    software    wordt    van    de    organisatie    of    een    afdeling    in    kaart gebracht   hoe   de   gezondheidsbeleving   wordt   ervaren.   Er   wordt   stilgestaan   bij: BRAVO     factoren     (bewegen,     roken,     alcohol,     voeding     en     ontspanning), werkdruk,   stress   en   fysieke   klachten,   Er   wordt   voor   de   organisatie   een   algeme rapportage   opgesteld.   Deze   kan   ingezet   worden   voor   het   richting   geven   aan gezondheidsbeleid.   De   medewerkers   ontvangen   een   persoonlijke   rapportage. Voor   meer   informatie   over   de   gezondheidsscreening   maken   wij   graag   een persoonlijke afspraak. Healthcheck / belastbaarheidsonderzoek Mensen   in   beweging   krijgen   is   wat   wij   willen   bereiken.   Mensen   die   voldoende bewegen   hebben   minder   fysieke   klachten,   zijn   minder   vaak   ziek   en   kunnen hun   werk   beter   doen.   Hiervoor   is   eerst   inzicht   nodig   in   de   noodzaak   te   gaan bewegen.     In     een     gezondheidsscreening/healthcheck     wordt     voor     een werknemer    inzichtelijk    hoe    hij/zij    er    fysiek    voorstaat.    Daarnaast    krijgt    de werknemer   een   rapportage   waarin   staat   welke   onderdelen   verbeterd   dienen te    worden.    Tijdens    de    healthcheck    wordt    ook    de    inspanningstest    met ademgasanalyse   ingezet.   Daarnaast   meten   we   andere   parameters   als:   BMI, Vetpercentage,   bloeddruk,   Stresslevel   etc.   Kortom   een   complete   screening om te zien hoe gezond de werknemer is. Individueel begeleidingstraject Indien   een   organisatie   te   kampen   heeft   met   een   medewerker   met   fysieke klachten    die    door    middel    van    bewegen    en    een    gezonde    leefstijl    weer belastbaar   dient   te   worden,   kan   Move-Support   worden   ingezet.   Wij   hebben ruime   ervaring   met   het   opstellen   van   een   individueel   beweegprogramma   en het   begeleiden   van   mensen   met   fysieke   klachten   en   een   ongezonde   leefstijl. Aan   de   hand   van   de   problematiek   wordt   eerst   een   voorstel   gemaakt   voor   een behandelplan.   Meer   weten   over   de   mogelijkheden?   Neem   vrijblijvend   contact   op met Move-Support.
© D.A. van Schaik Move-Support

Harloop analyse

Naast het optimaliseren van je conditie, is looptechniek een belangrijke factor voor een goede prestatie. Hoe efficienter de loopbeweging, hoe harder je loopt en hoe minder groot de kans op blessures. Het grote probleem met looptechniek is dat je zelf niet ziet hoe je loopt. Laat staan dat je zelf voelt of er iets verbetert dient te worden aan jouw looptechniek. Door middel van de hardloopanalyse wordt jouw looptechniek in beeld gebracht (video opname) en geanalyseerd. Aan de hand hiervan krijg je een aantal concrete oefeningen mee ter verbetering van jouw looptechniek. Kosten Hardloop analyse € 89,50

Diensten voor het bedrijfsleven

Ook   binnen   het   bedrijfsleven   worden   de   diensten   van   Move- Support    inmiddels    veelvuldig    ingezet.    Onderstaand    een overzicht     met     een     beknopte     beschrijving     van     enkele mogelijkheden.   Voor   eenadvies   op   maat,   maken   wij   graag een persoonlijke en vrijblijvende afspraak. Algemene gezondheidsscreening organisatie Om    te    achterhalen    hoe    de    algehele    gezondheidsbeleving van   een   organisatie   of   afdeling   is,   kan   Move-Support   een digitale     screening     uitzetten.     Door     middel     van     speciale software   wordt   van   de   organisatie   of   een   afdeling   in   kaart gebracht    hoe    de    gezondheidsbeleving    wordt    ervaren.    Er wordt    stilgestaan    bij:    BRAVO    factoren    (bewegen,    roken, alcohol,     voeding     en     ontspanning),     werkdruk,     stress     en fysieke   klachten,   Er   wordt   voor   de   organisatie   een   algeme rapportage    opgesteld.    Deze    kan    ingezet    worden    voor    het richting    geven    aan    gezondheidsbeleid.    De    medewerkers ontvangen      een      persoonlijke      rapportage.      Voor      meer informatie   over   de   gezondheidsscreening   maken   wij   graag een persoonlijke afspraak. Healthcheck / belastbaarheidsonderzoek Mensen    in    beweging    krijgen    is    wat    wij    willen    bereiken. Mensen    die    voldoende    bewegen    hebben    minder    fysieke klachten,   zijn   minder   vaak   ziek   en   kunnen   hun   werk   beter doen.   Hiervoor   is   eerst   inzicht   nodig   in   de   noodzaak   te   gaan bewegen.   In   een   gezondheidsscreening/healthcheck   wordt voor     een     werknemer     inzichtelijk     hoe     hij/zij     er     fysiek voorstaat.   Daarnaast   krijgt   de   werknemer   een   rapportage waarin   staat   welke   onderdelen   verbeterd   dienen   te   worden. Tijdens   de   healthcheck   wordt   ook   de   inspanningstest   met ademgasanalyse     ingezet.     Daarnaast     meten     we     andere parameters   als:   BMI,   Vetpercentage,   bloeddruk,   Stresslevel etc.   Kortom   een   complete   screening   om   te   zien   hoe   gezond de werknemer is. Individueel begeleidingstraject Indien      een      organisatie      te      kampen      heeft      met      een medewerker    met    fysieke    klachten    die    door    middel    van bewegen   en   een   gezonde   leefstijl   weer   belastbaar   dient   te worden,    kan    Move-Support    worden    ingezet.    Wij    hebben ruime     ervaring     met     het     opstellen     van     een     individueel beweegprogramma    en    het    begeleiden    van    mensen    met fysieke   klachten   en   een   ongezonde   leefstijl.   Aan   de   hand   van de   problematiek   wordt   eerst   een   voorstel   gemaakt   voor   een behandelplan.   Meer   weten   over   de   mogelijkheden?   Neem vrijblijvend contact  op met Move-Support.
MOVE-SUPPORT Inspanningstesten & trainingsadvies
MOVE-SUPPORT  Inspanningstesten & Trainingsadvies

Overige diensten