Move-Support, gevestigd aan Synagogestraat 103-105, 3901 TR Veenendaal Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.move-support.nl Synagogestraat 103-105 3901 TR Veenendaal NEDERLAND +31(0)621107756 Daniel van Schaik is de Functionaris Gegevensbescherming van Move-Support .Hij is te bereiken via info@Move-support.nl Persoonsgegevens die wij verwerken Move-Support verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres - Locatiegegevens - Gegevens over uw activiteiten op onze website - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) - Internetbrowser en apparaat type Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Om Onze klanten van een goed advies en te kunnen voorzien betreffende hun sportdoelen en gezondheidsdoelen, verzamelen wij verschillende gegevens: Biometrische gegevens, zoals lengte, gewicht, vetpercentage, bloeddruk, HRV, Leefstijlgedrag aan de hand van vragenlijsten over de BRAVO factoren (Beweeggedrag, rookgedrag, Alcohol gebruik, Voeding en ontspanning. Medische gegevens, zoals fysieke klachten, stressklachten, meetwaardes van de ademgasanalyse. Voor het doen van betalingen via automatische incasso verzamelen wij uw bankgegevens. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Move-Support verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling (Toestemming, overeenkomst) - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (Gerechtvaardigd belang: commercieel belang) - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (Overeenkomst) - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (Toestemming, overeenkomst) - Het geven van een onderbouwd advies voor het realiseren van uw sport en gezondheidsdoelen. - Move-Support analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. (Gerechtvaardigd belang: commercieel belang) - Move-Support volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. (Gerechtvaardigd belang: commercieel belang) - Move-Support verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. (Publiekrechtelijke taak) Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Move-Support gebruikt uw gegevens voor het adviseren en analyseren van uw sport en gezondheidsdoelen. Voor herahlingsafspraken dient gebruik gemaakt te worden van de vorige gegevens voor een volledig advies. Daarnaast worden verzamelde gegevens anoniem ingezet voor wetenschappelijk onderzoek. Na een bepaalde termijn worden uw gegevens geanonimiseerd. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: - Voor- en achternaam > 5 jaar > administratieve en commerciële doeleinden - Adresgegevens > 2 jaar > administratieve en commerciële doeleinden - Telefoonnummer > 2 jaar > administratieve en commerciële doeleinden - E-mailadres > 2 jaar > administratieve en commerciële doeleinden - IP-adres > 2 jaar > administratieve en commerciële doeleinden - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een vragenlijst, of het uitvoeren van een inspanningstest / healthcheck worden na 5 jaar anoniem, dus zonder naam en achternaam bewaard. - Locatiegegevens > 2 jaar > commerciële doeleinden - Gegevens over uw activiteiten op onze website > 2 jaar > commerciële doeleinden - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) > 2 jaar > commerciële doeleinden - Internetbrowser en apparaat type > 2 jaar > commerciële doeleinden Delen van persoonsgegevens met derden Move-Support verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Move-Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Move- Support en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@move-support.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Move-Support wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Move-Support neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@move-support.nl

Privacy Verklaring

IINSPANNINGSTESTEN & TRAININGSADVIES
Inspanningstest met ademgasanalyse de “gouden standaard”. Afspraak Maken Afspraak Maken
Onze testlocatie bevindt zich in Veenendaal bij gezondheidscentrum de Zwaai. Gezondheidscentrum de Zwaai Synagogestraat 103-105 3901TR Veenendaal Contactgegevens W www.move-support.nl E info@move-support.nl T 06 21 10 77 56

Privacy verklaring

Move-Support, gevestigd aan Synagogestraat 103-105, 3901 TR Veenendaal Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.move-support.nl Synagogestraat 103-105 3901 TR Veenendaal NEDERLAND +31(0)621107756 Daniel van Schaik is de Functionaris Gegevensbescherming van Move-Support .Hij is te bereiken via info@Move-support.nl Persoonsgegevens die wij verwerken Move-Support verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres - Locatiegegevens - Gegevens over uw activiteiten op onze website - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) - Internetbrowser en apparaat type Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Om Onze klanten van een goed advies en te kunnen voorzien betreffende hun sportdoelen en gezondheidsdoelen, verzamelen wij verschillende gegevens: Biometrische gegevens, zoals lengte, gewicht, vetpercentage, bloeddruk, HRV, Leefstijlgedrag aan de hand van vragenlijsten over de BRAVO factoren (Beweeggedrag, rookgedrag, Alcohol gebruik, Voeding en ontspanning. Medische gegevens, zoals fysieke klachten, stressklachten, meetwaardes van de ademgasanalyse. Voor het doen van betalingen via automatische incasso verzamelen wij uw bankgegevens. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Move-Support verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling (Toestemming, overeenkomst) - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (Gerechtvaardigd belang: commercieel belang) - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (Overeenkomst) - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (Toestemming, overeenkomst) - Het geven van een onderbouwd advies voor het realiseren van uw sport en gezondheidsdoelen. - Move-Support analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. (Gerechtvaardigd belang: commercieel belang) - Move-Support volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. (Gerechtvaardigd belang: commercieel belang) - Move-Support verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. (Publiekrechtelijke taak) Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Move-Support gebruikt uw gegevens voor het adviseren en analyseren van uw sport en gezondheidsdoelen. Voor herahlingsafspraken dient gebruik gemaakt te worden van de vorige gegevens voor een volledig advies. Daarnaast worden verzamelde gegevens anoniem ingezet voor wetenschappelijk onderzoek. Na een bepaalde termijn worden uw gegevens geanonimiseerd. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: - Voor- en achternaam > 5 jaar > administratieve en commerciële doeleinden - Adresgegevens > 2 jaar > administratieve en commerciële doeleinden - Telefoonnummer > 2 jaar > administratieve en commerciële doeleinden - E-mailadres > 2 jaar > administratieve en commerciële doeleinden - IP-adres > 2 jaar > administratieve en commerciële doeleinden - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een vragenlijst, of het uitvoeren van een inspanningstest / healthcheck worden na 5 jaar anoniem, dus zonder naam en achternaam bewaard. - Locatiegegevens > 2 jaar > commerciële doeleinden - Gegevens over uw activiteiten op onze website > 2 jaar > commerciële doeleinden - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) > 2 jaar > commerciële doeleinden - Internetbrowser en apparaat type > 2 jaar > commerciële doeleinden Delen van persoonsgegevens met derden Move-Support verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Move-Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Move-Support en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@move-support.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Move-Support wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Move-Support neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@move-support.nl
© D.A. van Schaik Move-Support
MOVE-SUPPORT
MOVE-SUPPORT Inspanningstesten & Trainingsadvies

Rustdag voor

de test!